2008 m. birželio 21 d., šeštadienis

Kaip obelis apsunkus nuo alaus

Tokia iškaseną visada malonu rasti.Svastikos sukites greitai. Laisvė

Algis Ramanauskas-Greitai
Violeta Riaubiškytė
Algis Drėma